|

Framtiden med GDPR

25 aug 2019
14:15-15:00

Framtiden med GDPR

GDPR och personuppgifter fick stort fokus under 2018, frågorna var många men inte alltid svaren. I takt med införandet av lagstiftningen har frågetecken rätats ut och en branschkod för lön har tagits fram. Hur kan branschkoden underlätta ditt arbete och hur säkerställs löneprocessen? Vad gäller för arkivering och gallring? Srf konsulterna som den ledande branschorganisationen inom lön vägleder dig.