|

Rätt och fel med AGI

Rätt och fel med AGI

Arbetsgivardeklaration på individnivå är en stor förändring som påverkar många. Vilka är våra viktigaste erfarenheter från hösten? Hur undviker vi fällorna och vad har fungerat bra? Förslag på förebyggande åtgärder gällande processer och rutiner. Hur behåller vi professionalitet i yrkesrollen i samband med de utmaningar och konflikter som riskerar att uppstå?