|

Vi uppdaterar dig inom lön & skatt

25 aug 2019
10:30-11:50

Vi uppdaterar dig inom lön & skatt

Vi går igenom det som är aktuellt inom löne- och skatteområdet och fördjupar oss särskilt i de nya reglerna gällande karensavdrag och sjuklön som träder i kraft 1 januari 2019. Vad innebär det att Sjuklönelagens ”karensdag” ersätts av ”karensavdrag”?

Vi pratar mer om bakgrunden till förändringen, övergångsbestämmelser och beräkningar med exempel. Dessutom svarar vi på vad som gäller för den arbetsgivare som är bunden respektive ej bunden av kollektivavtal? Och hur påverkas det allmänna högriskskyddet, dvs. återinsjuknanderegeln och taket, för antal karensdagar?