|

Lars Nordfors

Arbetsrättsspecialist Scania

Lars Nordfors

Arbetsrättsspecialist Scania

Biografi

Lars Nordfors är arbetsrättsjurist och arbetar idag som arbetsrättsspecialist inom Scania och har tidigare bl.a. varit chefsjurist för organisationen Företagarna, förbundsjurist inom Svensk Industriförening och VD för två branschorganisationer. Lars är tingsmeriterad och har erfarenheter av styrelsearbete i mindre bolag. Lars är ofta anlitad som föredragshållare, konferencier och moderator inom sina expertområden.

Föreläsningar med Lars Nordfors