Här är årets inspirerande talare och agenda

Niklas Kimfors

Expogeneral, Draftit

Henrik Fexeus

Mästermanipulatör

Jonas Edström

Expert, Senmon Konsulting

Jenny Grahn

Verksamhetsutvecklare, Skatteverket

Johan Larsson

Specialist, Iterum

Zennie Sjölund

Branschansvarig Lön, Srf konsulterna

Ann-Katrin Vestberg

Löneexpert, Draftit

Lars Nordfors

Arbetsrättsspecialist Scania
Expo Lön 2018
08:15

REGISTRERING & KAFFE

08:45

Välkommen!

Vi uppdaterar dig inom lön & skatt

Vi går igenom lag- & regeländringar inom löne- och skatteområdet så att du ska vara uppdaterad med det som har ändrats och det som kan komma att ändras, bland annat Basbeloppen, Högre skattefria traktamenten, Nya bilförmånsregler, Karensavdrag istället för karensdag, Privat sjukvårdsförsäkring – skattepliktigt, Motion- och friskvårdsbidrag – anpassat bidrag för deltidsanställda, Ändrade semesterregler i kollektivavtalen som slöts under våren 2017.
Ann-Katrin Vestberg
10:05

Förmiddagsfika

Arbetsgivardeklarationen, AGI, och personalliggare

Arbetsgivardeklaration på individnivå är en stor förändring som påverkar många. Vad kommer förändringen innebära för arbetsgivare och arbetstagare och hur kan du förbereda dig inför förändringen?
Jenny Grahn

Personalekonomi – Vad kostar det att anställa?

Vid investeringsbeslut görs alltid en kalkyl, ett beslutsunderlag för att visa på samtliga konsekvenser av beslutet. Vad görs vid en nyanställning? Hur ser beslutsunderlaget ut? Synliggörs samtliga personalkostnader? Exempel på kalkyl vid nyanställning. Att synliggöra samtliga personalkostnader genom ett kalkylperspektiv skall vara lika naturligt som alla andra investeringsbeslut. I lönerollen ligger att se möjligheterna att tillföra kvalitet och innehåll i beslutsunderlaget vid nyanställning. Perspektivet är inte från resultaträkningens grova kostnadsindelning och bristande helhetssyn. Lyft fram de underlag som finns i personal/lönesystem. Använd kunskapen som finns bland de som jobbar med lön. Använd ett språk som redovisare förstår men utgå ifrån löneperspektivet.
Johan Larsson
12:00

Mingellunch

GDPR – Är du redo nu?

25 maj 2018 träder den nya dataskyddslagen i kraft i hela EU. Men vad innebärdet rent praktiskt för dig som arbetar med lön? Hur informerar man personalen att deras uppgifter behandlas? Hur sätter man upp säkerheten kring löneuppgifter och behandlingen av personnummer? Hur hantera personaluppgifter efter anställningen med tanke på pensioner etc.? Du får svaren på dettta och mycket mer under Jonas föreläsning.
Jonas Edström

Digitaliseringen av lön – hur påverkar det oss?

Lön är mitt uppe i en evolution som möjliggör men även utmanar. Förändringar i beteende och arbetssätt ställer högre krav på såväl individ som regelverk. Ibland går utvecklingen snabbare än vad man inser. Vilka möjligheter finns det att genomföra automation och digitaliseringen av lön? Och vilka är utmaningarna?
Zennie Sjölund
14:30

Eftermiddagsfika

15:00

Frågepanel med dagens föreläsare

Konsten att läsa tankar – vad vi säger till varandra utan att veta om det

En god relation är grunden för all meningsfull kommunikation. Innan du kan få någon att bry sig om vad du säger måste du först få dem att vilja lyssna på, lita på och tycka om dig. Det vill säga, ni behöver först ha en bra relation. I den här roliga och överraskande föreläsningen lär Henrik dig hur du kan använda ordlös och omedveten kommunikation såsom kroppsspråk, tonfall och ansiktsuttryck till att på rekordsnabb tid skapa förtroende och goda relationer med precis vem du önskar.
Henrik Fexeus
16:30

Avslutning och Tack