|
Här är årets inspirerande talare och agenda

Sarah Shabani

Affärsområdesansvarig för lön- och pensionsoutsourcing, Aditro

Zennie Sjölund

Branschansvarig Lön, Srf konsulterna

Mikael Hasselborg

Konsult & Lärare, Iterum

Ann-Katrin Vestberg

Löneexpert, Draftit

Christina Stielli

Författare och inspiratör

Lars Nordfors

Arbetsrättsspecialist Scania
Expo Lön 2019
08:15

Registrering

08:45

Välkommen!

Arbetsglädje – ta kontrollen över din egen glädje, både i med- och motgång

Det är dags att ta glädjen på allvar, man ser direkta kopplingar till sjukskrivningsantal, produktivitet, bättre samarbeten och bättre resultat. Skaffa hjälp på vägen i form av insikter, konkreta exempel och tankeväckande historier från verkligheten.  Hur förhåller vi oss egentligen till förändring? Hur kan vi känna tilltro till en osäker framtid och trygghet i en turbulent vardag? Rädsla i en förändring är normalt och Christina förklarar med humor och allvar hur och varför våra hjärnor ibland slår bakut när någon till exempel säger omorganisation. Inspiration blandat med fakta och en gedigen verktygslåda för arbetsglädje redan nästa dag. Med en stor portion berättarglädje förmedlar Christina om hur du själv tar kontrollen över ditt välmående i vardagen.    
Christina Stielli
10:00

Förmiddagsfika

Vi uppdaterar dig inom lön & skatt

Vi går igenom det som är aktuellt inom löne- och skatteområdet och fördjupar oss särskilt i de nya reglerna gällande karensavdrag och sjuklön som träder i kraft 1 januari 2019. Vad innebär det att Sjuklönelagens ”karensdag” ersätts av ”karensavdrag”? Vi pratar mer om bakgrunden till förändringen, övergångsbestämmelser och beräkningar med exempel. Dessutom svarar vi på vad som gäller för den arbetsgivare som är bunden respektive ej bunden av kollektivavtal? Och hur påverkas det allmänna högriskskyddet, dvs. återinsjuknanderegeln och taket, för antal karensdagar?
Ann-Katrin Vestberg
11:50

Lunch

Rätt och fel med AGI

Arbetsgivardeklaration på individnivå är en stor förändring som påverkar många. Vilka är våra viktigaste erfarenheter från hösten? Hur undviker vi fällorna och vad har fungerat bra? Förslag på förebyggande åtgärder gällande processer och rutiner. Hur behåller vi professionalitet i yrkesrollen i samband med de utmaningar och konflikter som riskerar att uppstå?
Mikael Hasselborg
14:05

Bensträckare

Framtiden med GDPR

GDPR och personuppgifter fick stort fokus under 2018, frågorna var många men inte alltid svaren. I takt med införandet av lagstiftningen har frågetecken rätats ut och en branschkod för lön har tagits fram. Hur kan branschkoden underlätta ditt arbete och hur säkerställs löneprocessen? Vad gäller för arkivering och gallring? Srf konsulterna som den ledande branschorganisationen inom lön vägleder dig.
Zennie Sjölund
15:00

Eftermiddagsfika

Robotisering av lön – smart eller trend?

AI, Automation, RPA, uttrycken är många men vad betyder de egentligen? Är robotisering en ny trend som är här för att stanna eller ett buzz-ord som är övergående? Måste jag hoppa på eller borde jag avstå? Kommer en robot ta över lönekörningen framöver? Sarah bjuder in till en resa av förklaringar, analyser och nya perspektiv.
Sarah Shabani
16:15

Frågepanel med dagens föreläsare

16:35

Avslutning och Tack